Cơ Cấu Giải Thưởng 2022

Cơ cấu giải thưởng của cự ly Marathon được chia làm hai hạng mục giải thưởng riêng biệt gồm tiền mặt, cúp, hoa và quà tặng từ nhà tài trợ trao cho top 5 vận động viên Nam/Nữ: Giải chung cuộc cự ly Marathon và Giải Việt Nam mở rộng cự ly Marathon. Tổng giá trị giải thưởng tiền mặt của cả hai hạng mục lên đến 30.600 USD (tương đương 712.980.000 đồng) hiện đang xếp hạng cao nhất Việt Nam. Giải Nhất, Nhì, Ba theo từng nhóm tuổi cự ly Marathon sẽ nhận cúp, hoa và quà tặng từ nhà tài trợ. 

Các hạng mục giải thưởng còn lại theo cự ly (xem chi tiết trong bảng bên dưới) sẽ nhận cúp, hoa và quà tặng từ nhà tài trợ. (*)

Giải Chung cuộc Nhóm tuổi Cự ly Marathon

 • Giải nhất – Nam / Nữ:

Giải thưởng tiền mặt trị giá 5.000 USD (khoảng 116.500.000 VNĐ)

 • Giải nhì – Nam / Nữ:

Giải thưởng tiền mặt trị giá 2.500 USD (khoảng 58.250.000 VNĐ)

 • Giải ba – Nam / Nữ:

Giải thưởng tiền mặt trị giá 1.800 USD (khoảng 41.940.000 VNĐ)

 • Giải tư – Nam / Nữ: 

Giải thưởng tiền mặt trị giá 1.500 USD (khoảng 34.950.000 VNĐ)

 • Giải năm – Nam / Nữ:

Giải thưởng tiền mặt trị giá 1.100 USD (khoảng 25.630.000 VNĐ)

Giải Marathon Việt Nam Mở rộng

 • Giải nhất – Nam / Nữ:

Giải thưởng tiền mặt trị giá 1.000 USD (khoảng 23.300.000 VNĐ)

 • Giải nhì – Nam / Nữ:

Giải thưởng tiền mặt trị giá 850 USD (khoảng 19.805.000 VNĐ)

 • Giải ba – Nam / Nữ:

Giải thưởng tiền mặt trị gía 750 USD (khoảng 17.475.000 VNĐ)

 • Giải tư – Nam / Nữ: 

Giải thưởng tiền mặt trị giá 500 USD (khoảng 11.650.000 VNĐ)

 • Giải năm – Nam / Nữ:

Giải thưởng tiền mặt trị giá 300 USD (khoảng 6.990.000 VNĐ)

Các hạng mục giải thưởng theo cự ly

Marathon

Thứ hạng Chung cuộc Nhóm tuổi Cự ly Marathon

Hạng Nhất Nam / Nữ Chung cuộc Nhóm tuổi Cự ly Marathon
Hạng Nhì Nam / Nữ Chung cuộc Nhóm tuổi Cự ly Marathon
Hạng Ba Nam / Nữ Chung cuộc Nhóm tuổi Cự ly Marathon
Hạng Tư Nam / Nữ Chung cuộc Nhóm tuổi Cự ly Marathon
Hạng Năm Nam / Nữ Chung cuộc Nhóm tuổi Cự ly Marathon

Thứ hạng Việt Nam Mở rộng Cự ly Marathon

Hạng Nhất Nam / Nữ Việt Nam mở rộng Cự ly Marathon
Hạng Nhì Nam / Nữ Việt Nam mở rộng Cự ly Marathon
Hạng Ba Nam / Nữ Việt Nam mở rộng Cự ly Marathon
Hạng Tư Nam / Nữ Việt Nam mở rộng Cự ly Marathon
Hạng Năm Nam / Nữ Việt Nam mở rộng Cự ly Marathon

Thứ hạng Độ tuổi 18-29 Cự Ly Marathon

Hạng Nhất Nam / Nữ nhóm tuổi 18 – 29 Cự ly Marathon
Hạng Nhì Nam / Nữ nhóm tuổi 18 – 29 Cự ly Marathon
Hạng Ba Nam / Nữ nhóm tuổi 18 – 29 Cự ly Marathon

Thứ hạng Độ tuổi 30 – 39 Cự ly Marathon

Hạng Nhất Nam / Nữ nhóm tuổi 30 – 39 Cự ly Marathon
Hạng Nhì Nam / Nữ nhóm tuổi 30 – 39 Cự ly Marathon
Hạng Ba Nam / Nữ nhóm tuổi 30 – 39 Cự ly Marathon

Thứ hạng Độ tuổi 40 – 49 Cự ly Marathon

Hạng Nhất Nam / Nữ nhóm tuổi 40 – 49 Cự ly Marathon
Hạng Nhì Nam / Nữ nhóm tuổi 40 – 49 Cự ly Marathon
Hạng Ba Nam / Nữ nhóm tuổi 40 – 49 Cự ly Marathon

Thứ hạng Độ tuổi 50 – 59 Cự ly Marathon

Hạng Nhất Nam / Nữ nhóm tuổi 50 – 59 Cự ly Marathon
Hạng Nhì Nam / Nữ nhóm tuổi 50 – 59 Cự ly Marathon
Hạng Ba Nam / Nữ nhóm tuổi 50 – 59 Cự ly Marathon

Thứ hạng Độ tuổi 60+ Cự ly Marathon

Hạng Nhất Nam / Nữ nhóm tuổi 60+ Cự ly Marathon
Hạng Nhì Nam / Nữ nhóm tuổi 60+ Cự ly Marathon
Hạng Ba Nam / Nữ nhóm tuổi 60+ Cự ly Marathon
Bán Marathon

Thứ hạng Chung cuộc Cự ly Bán Marathon

Hạng Nhất Nam / Nữ Chung cuộc Cự ly Bán Marathon
Hạng Nhì Nam / Nữ Chung cuộc Cự ly Bán Marathon
Hạng Ba Nam / Nữ Chung cuộc Cự ly Bán Marathon

Thứ hạng độ tuổi 18-29 Cự ly Bán Marathon

Hạng Nhất Nam / Nữ nhóm tuổi 18 – 29 Cự ly Bán Marathon
Hạng Nhì Nam / Nữ nhóm tuổi 18 – 29 Cự ly Bán Marathon
Hạng Ba Nam / Nữ nhóm tuổi 18 – 29 Cự ly Bán Marathon

Thứ hạng Độ tuổi 30 – 39 Cự ly Bán Marathon

Hạng Nhất Nam / Nữ nhóm tuổi 30 – 39 Cự ly Bán Marathon
Hạng Nhì Nam / Nữ nhóm tuổi 30 – 39 Cự ly Bán Marathon
Hạng Ba Nam / Nữ nhóm tuổi 30 – 39 Cự ly Bán Marathon

Thứ hạng Độ tuổi 40 – 49 Cự ly Bán Marathon

Hạng Nhất Nam / Nữ nhóm tuổi 40 – 49 Cự ly Bán Marathon
Hạng Nhì Nam / Nữ nhóm tuổi 40 – 49 Cự ly Bán Marathon
Hạng Ba Nam / Nữ nhóm tuổi 40 – 49 Cự ly Bán Marathon

Thứ hạng Độ tuổi 50 – 59 Cự ly Bán Marathon

Hạng Nhất Nam / Nữ nhóm tuổi 50 – 59 Cự ly Bán Marathon
Hạng Nhì Nam / Nữ nhóm tuổi 50 – 59 Cự ly Bán Marathon
Hạng Ba Nam / Nữ nhóm tuổi 50 – 59 Cự ly Bán Marathon

Thứ hạng Độ tuổi 60+ Cự ly Bán Marathon

Hạng Nhất Nam / Nữ nhóm tuổi 60+ Cự ly Bán Marathon
Hạng Nhì Nam / Nữ nhóm tuổi 60+ Cự ly Bán Marathon
Hạng Ba Nam / Nữ nhóm tuổi 60+ Cự ly Bán Marathon
Thử Thách Doanh Nghiệp

Chung cuộc Thử thách Tổng cự ly

Đội vô địch về Nhất – Thử thách Tổng cự ly
Đội vô địch về Nhì – Thử thách Tổng cự ly
Đội vô địch về Ba – Thử thách Tổng cự ly
Đội vô địch về Bốn – Thử thách Tổng cự ly

Chung cuộc Thử thách Thời gian

Đội vô địch về Nhất – Thử thách Thời gian
Đội vô địch về Nhì – Thử thách Thời gian
Đội vô địch về Ba – Thử thách Thời gian
Đội vô địch về Bốn – Thử thách Thời gian
10 KM

Thứ hạng Chung cuộc Cự ly 10 KM

Hạng Nhất Nam / Nữ Chung cuộc Cự ly 10 KM
Hạng Nhì Nam / Nữ Chung cuộc Cự ly 10 KM
Hạng Ba Nam / Nữ Chung cuộc Cự ly 10 KM
5 KM

Thứ hạng Chung cuộc cự ly 5 KM

Hạng Nhất Nam / Nữ Chung cuộc cự ly 5 KM
Hạng Nhì Nam / Nữ Chung cuộc cự ly 5 KM
Hạng Ba Nam / Nữ Chung cuộc cự ly 5 KM

(*)  Lưu ý:

 • Mỗi người chỉ nhận một giải thưởng. Vận động viên đã nhận giải chung cuộc sẽ không nhận giải theo nhóm tuổi của cự ly tham gia thi đấu. 
 • Vận động viên Việt Nam nhận giải chung cuộc cự ly Marathon sẽ không nhận giải Việt Nam mở rộng cự ly Marathon. 
 • Top 3 của cự ly 5km và 10km sẽ không nhận cúp.
 • Giải thưởng bằng tiền mặt chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân (PIT)