ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG – Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank

1. THAM DỰ GIẢI

* Người tham dự phải có khả năng hoàn thành đường đua, từ vạch xuất phát đến vạch về đích, trong thời gian quy định cho những cự ly tương ứng dưới đây:

– Marathon/ (42.195km) – 7 giờ 30 phút sau đợt xuất phát cuối cùng.

– Bán Marathon (21.1km) – 4 giờ sau đợt xuất phát cuối cùng.

– 10KM – 2 giờ sau đợt xuất phát cuối cùng

– 5KM – 1 giờ sau đợt xuất phát cuối cùng.

(*) Chú ý: Sẽ có một số thay đổi hoặc điều chỉnh về các điểm thời gian hoàn thành (địa điểm cố định trên đường đua VĐV phải vượt qua trong thời gian nhất định) tại một số chặng của cuộc đua. Thông tin chi tiết sẽ được thông báo sát với ngày thi đấu.

Vì lý do an toàn và tránh các trường hợp bị tắc nghẽn tại các nút giao thông, vận động viên phải tuyệt đối nghe theo sự hướng dẫn của Ban tổ chức, bất kì hành vi nào vi phạm sẽ bị hủy bỏ quyền thi đấu ngay lập tức.

* Những người tham dự phải thỏa những yêu cầu về độ tuổi tương ứng với các cự ly đăng ký:

– Tất cả vận động viên tham gia cự ly Marathon – 42.195km phải từ 18 tuổi trở lên tính trong năm 2023.

– Tất cả vận động viên tham gia cự ly Bán Marathon – 21.1km phải từ 16 tuổi trở lên tính trong năm 2023.

– Tất cả vận động viên tham gia cự ly 10km phải từ 14 tuổi trở lên tính trong năm 2023.

– Tất cả vận động viên tham gia cự ly 5km phải từ 11 tuổi trở lên tính trong năm 2023.

Tất cả các vận động viên tham gia dưới 18 tuổi tính trong năm 2023 đều phải có sự xác nhận của người bảo trợ hoặc cha mẹ. Người bảo trợ hoặc cha mẹ phải ký vào đơn kê khai đăng ký trước khi diễn ra cuộc đua.

Ban tổ chức có quyền từ chối quyền thi đấu đối với các vận động viên chưa hoàn thành đơn xác nhận có chữ ký của người bảo trợ hoặc cha mẹ.

– Mỗi người tham dự phải ký tên vào giấy miễn trừ trách nhiệm và cam kết đua trước khi tham gia, đây là 1 phần của quy trình đăng ký.

– Vé tham dự và vật dụng kèm theo không được hoàn lại tiền trong bất kỳ trường hợp.

– Mã số BIB dành riêng cho mỗi người tham dự và không thể thay đổi, chuyển đổi sang mùa giải sau hoặc chuyển nhượng, bán cho người khác.

Việc mua bán vé tham dự/BIB bị nghiêm cấm, kết quả sẽ bị không xác nhận và/hoặc cấm các cá nhân liên quan tham dự các sự kiện trong tương lai.

* Hủy và Thay đổi

– Sau khi hoàn thành việc đăng ký, vận động viên sẽ không được hoàn lại phí đăng ký nếu không thể tham gia sự kiện “Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank” với bất kì lý do gì.

– Người tham dự có thể thay đổi hình thức thi đấu. Người tham dự cần gửi email yêu cầu đến Bộ phận phụ trách đăng ký qua email ban tổ chức

tại marathontcbhn@sunriseevents.com.vn cùng với phí thay đổi tương ứng.

2. GIẢI CHẠY THIẾU NHI (KIDS RUN)

– Hạng mục Giải Chạy Thiếu nhi KIDS RUN không phải là hạng mục thi đấu tranh giải, vì vậy các vận động viên sẽ không được cấp thiết bị đo thời gian. Ban tổ chức sẽ không ghi nhớ hay lưu giữ thời gian hoàn thành cuộc thi ở hạng mục KIDS RUN.

– Sẽ có 2 mốc thời gian bắt đầu ở KIDS RUN phân theo lứa tuổi

+ Từ 5 – 10 tuổi*: 1.5 km

+ Từ 7 – 14 tuổi*: 3 km

*Tuổi tính trong năm 2022

– Vận động viên tham gia phải đủ 5 tuổi tính trong năm 2023 để tham gia vào hạng mục KIDS RUN. Phụ huynh hoặc người bảo trợ phải điền giấy miễn trừ trách nghiệm và ký cam kết theo mẫu đơn đăng ký trực tuyến. Ban tổ chức có quyền hủy bỏ thi đấu.

– Phụ huynh/người bảo hộ không được phép vào khu vực chạy đối với trẻ lớn.