CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ – Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank

  • 1. Thay đổi thông tin đăng ký BIB sau khi đã thanh toán thành công
  • Khách hàng (Vận động viên) có thể thay đổi thông tin đăng ký BIB sau khi thực hiện thanh toán thành công. BTC hỗ trợ miễn phí thay đổi thông tin cá nhân của Khách hàng (Vận động viên) bao gồm số điện thoại, địa chỉ email,… (trường hợp thay đổi CMND/CCCD và Ngày sinh cần cung cấp các giấy tờ xác thực đến BTC). Lưu ý, Khách hàng (Vận động viên) sẽ không được thay đổi hoàn toàn Họ và tên sau khi đã đăng ký thành công (trường hợp Chuyển nhượng BIB). Để được hỗ trợ thay đổi thông tin, vui lòng liên hệ với BTC qua địa chỉ email marathontcbhn@sunriseevents.com.vn, Fanpage: https://www.facebook.com/TechcombankHaNoiMarathon hoặc Hotline +84 98 902 48 25.
  • 2.  Chuyển nhượng BIB
  • Khách hàng không thể thực hiện chuyển nhượng BIB của sự kiện sau khi đã đăng ký thành công.
  • Sau khi Khách hàng đã đăng ký và thanh toán mua BIB thành công, vận động viên sẽ không được hoàn trả phí đăng ký, chuyển đổi sang mùa giải sau nếu không thể tham gia sự kiện Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank với bất kỳ lý do gì. 

3. Thay đổi cự ly sau khi đã thanh toán thành côngKhách hàng (Vận động viên) có thể thay đổi cự ly đã đăng ký với mức phí thay đổi là 200.000 VND và phí chênh lệch cự ly.  BTC sẽ không hoàn mức phí chênh lệch nếu hạ cự ly. Để được hỗ trợ thay đổi cự ly, vui lòng liên hệ với BTC qua địa chỉ email marathontcbhn@sunriseevents.com.vn, Fanpage: https://www.facebook.com/TechcombankHaNoiMarathon hoặc Hotline +84 98 902 48 25.