Thử Thách Câu Lạc Bộ Chạy

Đây là thử thách cho các câu lạc bộ chạy ở Việt Nam và khu vực nhằm tạo ra sự cạnh tranh thân thiện và hấp dẫn giữa các câu lạc bộ. Người đại diện câu lạc bộ vui lòng liên hệ qua email sales@sunriseevents.com.vn để đăng ký.

Mỗi thành viên tham gia và hoàn thành Giải Hà Nội Marathon Techcombank sẽ được ghi điểm như danh sách ở bảng sau:

42.195km 21.1km 10km NAM
(điểm)
NỮ
(điểm)
Dưới 3 giờ 30 phút Dưới 1 giờ 45 phút Dưới 45 phút 100 150
Dưới 4 giờ Dưới 2 giờ Dưới 50 phút 80 100
Dưới 5 giờ Dưới 2 giờ 15 phút Dưới 55 phút 40 80
Dưới 6 giờ Dưới 2 giờ 30 phút Dưới 1 giờ 20 40
Dưới 7 giờ Dưới 2 giờ 45 phút Dưới 1 giờ 10 phút 10 20
Trên 7 giờ Trên 2 giờ 45 phút Trên 1 giờ 10 phút 5 10

Câu lạc bộ chiến thắng trong Thử Thách Câu lạc bộ chạy là câu lạc bộ có điểm tích lũy cao nhất từ tất cả thành viên. Câu lạc bộ chạy Vô Địch sẽ nhận được:

  • Sự công nhận của bạn bè quốc tế thông qua trang website, trang fanpage Facebook, trang Instagram của Ban tổ chức.

LƯU Ý!

–  Nếu bạn đã đăng ký Thử thách Doanh nghiệp cùng tập thể công ty mình, thành tích của bạn sẽ chỉ được tính tại Thử thách Doanh nghiệp.

Phí đăng ký

Mua vé sớm – Early bird
CỰ LY Giá Vé Nhóm I (100+ người tham dự) Nhóm II (50-99 người tham dự) Nhóm III (20-49 người tham dự)
MARATHON 1.675.000 VND 1.065.000 VND 1.090.000 VND 1.200.000 VND
BÁN MARATHON 1.400.000 VND 825.000 VND 845.000 VND 855.000 VND
10 KM 975.000 VND 595.000 VND 615.000 VND 630.000 VND
05 KM 675.000 VND 380.000 VND 400.000 VND 420.000 VND
KIDS RUN 575.000 VND 335.000 VND