Giải Thưởng

1. Giải Marathon Mở Rộng

MARATHON GIẢI MỞ RỘNG
Gỉai Nam (USD) Nữ (USD)
Giải nhất $ 5,000 $ 5,000
Giải nhì $ 2,500 $ 2,500
Giải ba $ 1,500 $ 1,500
Giải tư $ 1,000 $ 1,000
Giải năm $ 750 $ 750
Các giải thưởng đã bao gồm thuế

2. Giải Marathon mở rộng dành cho người Việt Nam

MARATHON GIẢI MỞ RỘNG VIỆT NAM (Chỉ cho cự ly Marathon)
Giải Nam (USD) Nữ (USD)
Giải nhất 2,000 2,000
Giải nhì 1,000 1,000
Giải ba 750 750
Giải tư 500 500
Giải năm 250 250
Các giải thưởng đã bao gồm thuế